Σημαντικές Ημερομηνίες

You are here

Έναρξη διαγωνισμού: 10η Ιανουαρίου 2019


Τελική ημερομηνία υποβολής εργασιών: 15η Μαρτίου 2019


Ανακοίνωση βραβευθέντων ομάδων/εργασιών: 22η Απριλίου 2019


Εκδήλωση – Βράβευση: 5η Απριλίου 2019

.
.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ελληνογερμανική Αγωγή
Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης
Δημητρίου Παναγέα, Παλλήνη

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

DISCLAIMER

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Ελληνογερμανική Αγωγή και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και γίνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Open Schools for Open Societies" (grant agreement No.741572), του προγράμματος  Erasmus+ “School Networks Alert Citizens protection" (grant agreement No.2018-1-EL01-KA201-047847) και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος OpenAIRE-Advanced (grant agreement No.777541).

       

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Δρ. Γεράσιμος Χουλιάρας
  • Τηλέφωνο: +30.6944520440
  • Email: g.choul@noa.gr
  • Νίκος Ζυγουρίτσας
  • Τηλέφωνο: +30.2108176799
  • Email: zygouritsas@ea.gr